Tin tức

Trang chủ > Tin tức

Trận doanh và các loại Tướng

2017-06-15 19:45:18

TRẬN DOANH VÀ CÁC LOẠI TƯỚNG

Võ Tướng trong Tiểu Bá Vương đến từ 5 trận doanh: Ngụy – Thục – Ngô – Quần (Quần hung) – Loạn (Loạn Đấu Anh Hùng ).

Khi ra trận, Tướng có cùng trận doanh sẽ kích hoạt cờ hiệu để tăng sức mạnh cho toàn bộ tổ đội:

  • 3 tướng cùng trận doanh:
  • Toàn bộ sát thương phe ta gây ra tăng 8%
  • Toàn bộ sát thương phe ta phải nhận giảm 8%
  • 4 tướng có cùng trận doanh:
  • Toàn bộ sát thương phe ta gây ra sẽ tăng 10%
  • Toàn bộ sát thương phe ta phải nhận giảm 10%
  • 3 thần tướng ra trận – bất kể trận doanh: ( là tướng có kí hiệu “S”)
  • Toàn bộ sát thương phe ta gây ra sẽ tăng 10%
  • Toàn bộ sát thương phe ta phải nhận giảm 10%    

Ngoài trận doanh, các võ tướng được xếp vào 5 loại: Công vật lý, Công ma pháp, Thủ vật lý, Thủ Ma Pháp, Trị Liệu

Võ Tướng Công Vật Lý: Ký hiệu: Phi Tiêu

+ đại diện: Chu Du, Lữ Mông,  Triệu Vân, Ryu, Lữ Bố, Oda, Bison …

Võ  Tướng Công Ma Pháp: Ký hiệu: Hồn ma

+ đại diện: Gia Cát Lượng, Chunli, ĐP Bất Bại, Tào Tháo, Tư Mã Ý, Hoàng Trung…

Võ Tướng Thủ Vật Lý: Ký Hiệu: Khiên Vàng

+ đại diện:Lý Tiểu Long, Hứa Chử, Traxex, Mạnh Hoạch, Trương Phi…

Võ Tướng Thủ Ma Pháp: Ký Hiệu: Khiên Xanh

+ đại diện: Lưu Bị, Soái Ca GM, Điêu Thuyền, Cam Ninh, Quách Gia…

Võ Tướng Hỗ Trợ: Ký hiệu: Lá xanh

+ đại diện: Hoa Đà, Miku, Tiểu Kiều, Đại Kiều…

Tin liên quan