Tin tức

Trang chủ > Tin tức

Tháp Vô Tận

2017-06-15 19:51:18

THÁP VÔ TẬN

Mỗi tầng của Tháp Vô Tận sẽ có 3 Võ Tướng. Vượt qua được 3 Võ Tướng sẽ lên được tầng tiếp theo.

Để khiêu chiến Võ Tướng, người chơi bấm vào Võ Tướng có biểu tượng 2 thanh đao vắt chéo trên đầu. Khiêu chiến thành công có thể khiêu chiến người kế tiếp. Khiêu chiến có 3 loại: Dễ, Khó và Ác Mộng. Cấp Võ Tướng khiêu chiến và độ khó khiêu chiến càng cao thì số Huân Chương Vô Tận và Sao nhận được càng nhiều. Sao nhận được có thể dùng để đổi Buff sau khi vượt qua mỗi tầng.

Sau khi vượt qua mỗi tầng sẽ được nhận hiệu quả buff.

Lực chiến cao hơn lực chiến của Võ Tướng 3 sao ở tầng này hoặc vượt qua tất cả ải của tầng này đều đạt 3 sao thì có thể càn quét tầng này bằng cách sử dụng nút “Quét 1 tầng”

Quét nhanh (sử dụng nút “Quét”) có thể tự quét đến ải 3 sao và tầng đã vượt, khi quét sẽ tự động chọn Buff Thuộc tính mạnh nhất.

Mỗi ngày khi đã vượt ải đến ải cao nhất mà người chơi có thể khiêu chiến, có thể sử dụng nút “Cài lại” để thiết lập lại Tháp Vô Tận. Sau đó dùng nút càn quét nhanh để quét ải nhận thưởng.

            Tháp Vô Tận làm mới lúc 0h00 mỗi ngày.

            Huân Chương Vô Tận có thể dùng để đổi thưởng lấy các loại Ma Văn và Ma Tuyền. Lịch sử số sao nhận được có thể dùng để mở quyền hạn đổi nhiều đồ vật hơn.

Tin liên quan