Tin tức

Trang chủ > Tin tức

Ngọa Long Quật

2017-06-15 19:54:58

NGỌA LONG QUẬT

Ngọa Long Quật mở sau khi người chơi vượt qua ải 4 – 7 map Lạc Dương.

Ngọa Long Quật tổng cộng có 200 tầng, người chơi khiêu chiến từng tầng, vượt qua được mới có thể tiến tới tầng tiếp theo.

Trong Ngọa Long Quật không giới hạn số lần khiêu chiến. Mỗi tầng Ngọa Long Quật đều có các đợt quái, đánh bại toàn bộ mới được nhận thưởng. Lần đầu vượt ải sẽ nhận được chìa khóa để mở rương ở Thử Vận May và Xu.

Mỗi ngày người chơi có 1 lần sử dụng “Càn Quét” để vượt nhanh các ải đã khiêu chiến thành công. 0h00 mỗi ngày sẽ reset lại lượt sử dụng “Càn Quét” này. Có thể dùng 20 xu để hoàn thành “Càn Quét” ngay.

            Tham gia Ngọa Long Quật người chơi sẽ nhận được Vàng và Linh Ngọc. Sử dụng Linh Ngọc để đổi các vật phẩm và mảnh ghép Linh Thú trong Tiệm Linh Ngọc.

Tin liên quan