Tin tức

Trang chủ > Tin tức

Guồng Nước

2017-06-16 10:59:28

GUỒNG NƯỚC

Guồng Nước mở khi người chơi vượt ải 5 – 6 map Trường An.

Có 3 loại guồng nước là Guồng nước thường, Guồng nước Ma Quỷ và Guồng nước VIP.

Mỗi người chơi có thời gian tối đa là 6h cho Guồng Nước, có thể offline. Dựa vào cấp người chơi khác nhau và loại Guồng Nước khác nhau, EXP Anh hùng khi tổng kết cũng khác nhau.

Guồng nước Ma Quỷ có EXP cao nhất, tuy nhiên khi ở trong Guồng nước này có thể xuất hiện tình trạng bị cướp vị trí. Khi bị cướp thành công, chỉ nhận được EXP tương ứng với thời gian đã ở trong Guồng Nước cho đến lúc bị cướp. Người chơi có thể sử dụng xu để tăng thời gian bảo hộ.

Guồng nước VIP và Guồng nước Thường không bị tranh giành vị trí nhưng EXP nhận được ít hơn.

Tin liên quan